Inspiratie
Architecten
Werkwijze
Woningstijlen
Woonthema's
Nieuws
Contact

Op zoek naar woninginspiratie?

Vraag ons inspiratieboek aan

Vraag inspiratieboek aan

Sluit venster

Ook onze planoloog helpt u bij het realiseren van uw woondromen!

Heeft u bouwplannen, maar past uw kavel niet binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente? Onze planoloog helpt u graag verder bij het realiseren van uw woondromen.

Wat doet de planoloog / coördinator vergunningen?

Bij het ontwerpen van uw woning kijkt onze planoloog met de architect mee of het ontwerp past binnen de gestelde uitgangspunten van uw kavel. Hierbij moet u denken aan het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, vergunningsvrij bouwen of een welstandsnota.

Ook beoordelen wij welke onderzoeken noodzakelijk zijn voor het afgeven van de bouwvergunning. Er kan bijvoorbeeld een van de volgende onderzoeken noodzakelijk zijn:

 • Bodemonderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Brandoverslagberekening
 • Archeologisch onderzoek
 • Infiltratieberekening hemelwater

  Onze planoloog coördineert het gehele vergunningstraject.

Vergunningen

Onze planoloog is ook de contactpersoon met de gemeente. Hij dient uw ontwerp in bij de gemeente zodat de gemeente uw woning kan toetsen aan het bestemmingsplan. Ook de welstandscommissie buigt zich over het ingediende ontwerp.

Nadat de gemeente akkoord geeft op uw ontwerp, wordt het vergunningstraject opgestart. Er kunnen meerdere vergunningen nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan:

 • De bouwvergunning (voor het bouwen van uw woning);
 • Een inritvergunning (voor het realiseren van de inrit van uw kavel);
 • Een kapvergunning (voor het kappen van bomen);
 • Een sloopvergunning (voor het slopen van bestaande opstallen);
 • Een waterschapsvergunning (indien uw perceel ligt binnen een beschermingszone van het waterschap).

Afwijken van het bestemmingsplan

Past het ontwerp van uw woning niet binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan? Onze planoloog heeft jarenlange ervaring met het opstellen en begeleiden van complexe bestemmingsplanprocedures voor verschillende opdrachtgevers (particulieren, ontwikkelaars, gemeenten en provincies) en beoordeelt of het haalbaar is om hier van af te wijken. 

Hij kan beoordelen of het haalbaar is om af te wijken, welke procedure er gevolgd dient te worden en welke aanvullende onderzoeken er noodzakelijk zijn. Daarnaast zal hij overleg voeren met de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst en andere overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het wijzigen van het bestemmingsplan.

Welkom thuis!

Kortom; bij Livingstone doen we er alles aan om u volledig te ontzorgen bij het realiseren van uw woondroom.

Heeft u een bouwkavel (op het oog) en bent u benieuwd wat er mogelijk is? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee. Alvast inspiratie opdoen? Vraag direct ons inspiratieboek aan.

Download het gratis inspiratieboek boordervol wooninspiratie

Download inspiratieboek
❮ Naar nieuwsoverzicht